Renovatie, wederopbouw, modernisering

Verhoog de waarde van uw eigendom. 

Bij het renoveren van uw gebouw gaat het meestal om meer dan alleen het repareren van beschadigde onderdelen.

Dankzij verschillende moderniseringsmaatregelen op het gebied van warmte, geluid en brandbeveiliging kunt u niet alleen uw leefcomfort verhogen, maar ook energie besparen en meer veiligheid creëren.

Isolatie

Verspil geen geld meer!

Een gemiddeld particulier huishouden gebruikt het grootste deel van zijn energie voor verwarming. Efficiënte isolatie is daarom de belangrijkste factor bij het besparen van energie en dus ook kosten.

Een essentiële voorwaarde hiervoor is dat de gebouwschil (metselwerk, dak, ramen, deuren) optimaal is geïsoleerd en dat de techniek van het systeem (verwarming, ventilatie, warm water) daarop is afgestemd.

Storm- of brandschade

In het geval van zwaar weer zoals storm, onweer of zelfs brandschade, die de afgelopen jaren in aantal en ernst is toegenomen, worden uw eigendommen vaak beschadigd.

We helpen u graag en repareren de schade zo snel mogelijk. We kunnen u ook helpen bij de communicatie met uw verzekeringsmaatschappij.